FIRMAST

Pögari OÜ loodi 2009 aasta maikuus Pohjan Rakennus OÜ järglasena. Põhitegevusalaks on ehitus- remontööd. 2005.a alates tehti ehitustöid põhiliselt Soome Vabariigis aga alates 2007.a. algusest otsustati suurendada ehitustööde osakaalu Eesti Vabariigis.

 

Kuna osaühingu asukoht on Haapsalu linn, tegeleme eeskätt ehitustöödega Haapsalus ja Lääne Maakonnas, kuid oleme võimelised organiseerima töid ka teistes Eesti piirkondades. 2007.a. suvehooajal oleme võitnud Haapsalu Linnavalitsuse poolt organiseeritud ehitushanke konkursse ja nende töödega ka hästi hakkama saanud.

 

Näitena võib tuua remonttöid mitmetes Haapsalu lasteaedades, Tõruke, Vikerkaar jt. Suuremaid remonttöid oleme teostanud Haapsalu Sotsiaalmajas, Haapsalu Laste- ja Noortekeskuses ja Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses.

 

2008 aastal loodame koostööd Linnavalitsuse ja teiste Läänemaa ettevõtjatega ja eraisikutega veelgi laiendada. 2008.a. alustame uuesti ehitustöid Soome vabariigis, et maandada Eesti ehitusturul tekkida võivaid riske. Omame head ja noort kvalifitseeritud kaadrit (Soomes töötamise kogemusega), ning kavatseme töötajate arvu suurendada kuni 15 inimeseni.

 

Peame oluliseks oma tööd efektiivsemaks muuta ja samas pöörata suurt tähelepanu kvaliteedile ja selle arendamisele. Meie eesmärgiks on tõusta arvestatavate ehitusettevõtete hulka Läänemaal ja hakata osalema üle-Eestilistes projektides.